PartnerService er en landsdækkende rengøringsvirksomhed.

Ansvarlighed er et nøgleord for os i PartnerService

Vi ønsker at gøre en forskel. Vi ønsker at sætte standarden i branchen. Vi ønsker at være frontløber og sikre en positiv verdensudvikling. Derfor har vi ligesom mange andre virksomheder, også taget FN’s verdensmål til os og integreret dem i vores virksomhed og i alle vores aktiviteter. Vi vil gøre en forskel dér, hvor det giver mening for os som virksomhed, hvorfor vi har valgt specielt at fokusere på følgende af FN’s verdensmål:
Mål 3: Sundhed og trivsel & mål 4: Kvalitetsuddannelse

Da vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, sætter vi alt ind for, at de føler sig trygge og sikre på deres arbejdsplads. Det er vores medarbejdere, der hver eneste dag har ansvaret for at yde den gode service til vores kunder og samtidig møde deres ønsker og behov. For at dette kan lade sig gøre, kræver det at medarbejderne på kryds og tværs kan få faglig sparring med kollegaer og ikke mindst deres nærmeste leder. Derfor gennemgår vores medarbejdere et detaljeret uddannelsesforløb, inden de påbegynder deres arbejde. På denne måde sikrer vi, at alle vores medarbejdere føler sig rustede til at varetage deres job.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

At hjælpe andre er en mærkesag for os i PartnerService. Derfor har vi ikke kun fokus på at hjælpe egne medarbejdere, men ønsker at ramme så bredt som overhovedet muligt. Vi har indgået et samarbejde med jobcentre rundt omkring i hele Danmark, for at hjælpe så mange som muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Gennem dette samarbejde får vi mulighed for at skabe et sikkert arbejdsfundament, som gavner hele samfundet, hvilket vi er meget stolte over.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi alle sammen hurtigst muligt får reduceret vores skadelige fodaftryk på naturen og vores omgivelser. Dette kan bl.a. gøres ved at ændre måden vi producerer og forbruger vores varer på. I PartnerService gør vi en stor dyd ud af at opmuntre vores kunder til at vælge det bæredygtige valg. Derfor tilbyder vi alle vores kunder bl.a. Svanemærkede produkter ifm. alle vores services. Vi evaluerer samtidig vores leverandører minimum én gang årligt for at sikre, at deres miljøpolitikker og målsætninger lever op til vores standarder og værdier. Yderligere anvender vi doseringsanordninger med det formål at undgå spild og overdosering af rengøringsmidler. Ved at gøre dette, undgår vi unødvendig forurening af vandet eller bruger en unødvendig mængde rengøringsmiddel. Vi har en ambitiøs målsætning om, at minimum 75% af vores forbrug er karakteriseret som miljøvenligt og bæredygtigt inden 2022.