PartnerService A/S opfylder Servicenormen
     

PartnerService A/S opfylder Servicenormen

servicenormen

Dette betyder, at Servicenormen garanterer:

Ordnede personaleforhold
PartnerService A/S har en overenskomst, samt en skriftlig personalepolitik, der som indeholder retningslinjer for uniformering, legitimation, fravær, mangfoldighed og efteruddannelse.

Økonomisk sikkerhed
PartnerService A/S har styr på arbejdsskadeforsikringer og de økonomiske attester fra Erhvervsstyrelsen.

Kvaliteten er i orden
PartnerService A/S leverer som aftalt. Der sker en løbende måling, vurdering og opfølgning på de leverede ydelser, og i det daglige arbejde følges nogle skriftlige retningslinjer for at sikre kvalitetsniveauet.

Respekt for miljøet
PartnerService A/S har en skriftlig miljøpolitik og bruger så vidt muligt miljømærkede produkter. Desuden følges reglerne for bortskaffelse af kemirester og -emballage.

Et godt arbejdsmiljø
PartnerService A/S kan dokumentere et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at have et arbejdsmiljøledelsessystem, gennemføre APV og deltage i arbejdsmiljøuddannelser.

Alle er rustet til opgaven
PartnerService A/S kan dokumentere, at der er en skriftlig plan for både oplæring og efteruddannelse af medarbejderne.

Styr på underleverandørerne
PartnerService A/S har en skriftlig politik for brug af underleverandører og kan dokumentere, at der altid indgås skriftlige kontrakter.

… og det kontrolleres af DS
Dansk Standard foretager jævnligt stikprøvebesøg, hvor PartnerService A/S skal fremvise diverse former for dokumentation i henhold til Servicenormen. Herefter udarbejdes en kontrolrapport, der sendes til sekretariatet i Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA). Hvis det viser sig, at ikke alle krav bliver efterlevet, kan konsekvensen være bødestraf, påbud om forbedringer og i værste fald eksklusion.

En æressag
At være en del af Servicenormen, er en æressag for PartnerService A/S
– for vores medarbejdere, kunder og miljøets skyld.

Se mere om Servicenormen på www.seriøsservice.dk

Kontakt os her...

Vi skræddersyr gerne en pakke til dig ud fra dine behov og ønsker. Du er velkommen til at kontakte os, så vi kan sammensætte et godt tilbud til dig.